Research Higilights


A Shared Neural Node for Multiple Innate Behaviors in Drosophila
Margaret S. Ho [SpringerLink]

SUMOylation of Fragile X Mental Retardation Protein: A Critical Mechanism of FMRP-Mediated Neuronal Function
Mingzhu Tang• Liqun Lu• Feng Xie• Linxi Chen [SpringerLink]

Dopamine in Parkinson’s Disease: Precise Supplementation with Motor Planning
Leilei Chen • Junxia Xie [SpringerLink]

Using Huntingtin Knock-In Minipigs to Fill the Gap Between Mouse Models and Patients with Huntington’s Disease
Xiangqian Liu • Ting Peng • He Li [SpringerLink]

Lack of Association Between DNMT3B Polymorphisms and Sporadic Parkinson’s Disease in a Han Chinese Population
Hong Pan • Jun-Yi Shen • Juan-Juan Du • Shi-Shuang Cui • Jin Liu • Yi-Qi Lin • Yi-Xi He • Yang Fu • Chao Gao • Gen Li • Sheng-Di Chen • Jian-Fang Ma [SpringerLink]

SIRT1 rs3758391 and Major Depressive Disorder: New Data and Meta-Analysis
Wei Tang • Yan Chen • Xinyu Fang • Yewei Wang • Weixing Fan • Chen Zhang [SpringerLink]

Identification of Abnormal 51 CTA/CTG Expansion as Probably the Shortest Pathogenic Allele for Spinocerebellar Ataxia-8 in China
Minjin Wang • Shuo Guo • Wencong Yao • Jun Wang • Jianxia Tao • Yanbing Zhou • Binwu Ying [SpringerLink]

A Novel MYCN Variant Associated with Intellectual Disability Regulates Neuronal Development
Xiuya Yu • Liyuan Hu • Xu Liu • Guodong Zhan • Mei Mei • Huijun Wang • Xiaohua Zhang • Zilong Qiu • Wenhao Zhou • Lin Yang [SpringerLink]

Acute Restraint Stress Augments 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Neurotoxicity via Increased Toxin Uptake into the Brain in C57BL/6 Mice
Yasuhide Mitsumoto • Atsushi Mori [SpringerLink]

Anodal Transcranial Direct-Current Stimulation Over the Right Dorsolateral Prefrontal Cortex Influences Emotional Face Perception
Li-Chuan Yang • Ping Ren • Yuan-Ye Ma [SpringerLink]

An Automatic Method for Generating an Unbiased Intensity Normalizing Factor in Positron Emission Tomography Image Analysis After Stroke
Binbin Nie • Shengxiang Liang • Xiaofeng Jiang • Shaofeng Duan • Qi Huang • Tianhao Zhang • Panlong Li • Hua Liu • Baoci Shan [SpringerLink]

Rat Cerebrospinal Fluid Treatment Method through Cisterna Cerebellomedullaris Injection
Thainá Garbino dos Santos • Mery Stéfani Leivas Pereira • Diogo Losch Oliveira [SpringerLink]