Archive


Current Issue Table of Contents:1 February 2020 Volume 36, Issue 2

Volume 36, Issue. 2, February, 2020


Original Articles

GABAergic Abnormalities Associated with Sensorimotor Corticostriatal Community Structural Deficits in ErbB4 Knockout Mice and First-Episode Treatment-Naı¨ve Patients with Schizophrenia
Chengcheng Zhang • Peiyan Ni • Yikang Liu • Yang Tian • Jinxue Wei • Bo Xiang • Liansheng Zhao • Xiaojing Li • Xiaohong Ma • Wei Deng • Wanjun Guo • Rongjun Ni • Yamin Zhang • Qiang Wang • Hailiang Huang • Nanyin Zhang • Tao Li
2020, 36(2): 97-109   [ Abstract]   [ SpringerLink]

MiR-125a-5p Regulates Vitamin D Receptor Expression in a Mouse Model of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
Han-Chun Long • Rui Wu• Chun-Feng Liu • Fei-Long Xiong • Zu Xu • Dian He • Yi-Fan Zhang • Bing Shao • Ping-An Zhang • Guang-Yin Xu • Lan Chu
2020, 36(2): 110-120   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Failure of Placebo Analgesia Model in Rats with Inflammatory Pain
Xiang-Sha Yin • Jin-Yu Yang • Shuai Cao • Yun Wang
2020, 36(2): 121-133   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Hes1 Knockdown Exacerbates Ischemic Stroke Following tMCAO by Increasing ER Stress-Dependent Apoptosis via the PERK/ eIF2a/ATF4/CHOP Signaling Pathway
Yueyong Li • Yingjun Zhang • Huangde Fu • Huadong Huang • Qifeng Lu • Houji Qin • Yingning Wu • Huatuo Huang • Guizhen Mao • Zhongheng Wei • Pinhu Liao
2020, 36(2): 134-142   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Chemical Stimulation of Renal Tissue Induces Sympathetic Activation and a Pressor Response via the Paraventricular Nucleus in Rats
Chao Ye • Yun Qiu • Feng Zhang • Ai-Dong Chen • Hong Zhou • Jue-Jin Wang • Qi Chen • Yue-Hua Li • Yu-Ming Kang • Guo-Qing Zhu
2020, 36(2): 143-152   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Ketamine Alleviates Fear Generalization Through GluN2B-BDNF Signaling in Mice
Muhammad Asim • Bo Hao • Yu-Han Yang • Bu-Fang Fan • Li Xue • Yan-Wei Shi • Xiao-Guang Wang • Hu Zhao
2020, 36(2): 153-164   [ Abstract]   [ SpringerLink]

L-type Calcium Channels are Involved in Iron-induced Neurotoxicity in Primary Cultured Ventral Mesencephalon Neurons of Rats
Yu-Yu Xu • Wen-Ping Wan • Sha Zhao • Ze-Gang Ma
2020, 36(2): 165-173   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Letters to the Editor

A Familial Phenotypic and Genetic Study of Mutations in PFN1 Associated with Amyotrophic Lateral Sclerosis
Jieshan Chi• Junling Chen • Yan Li • Zhiheng Huang • Lijuan Wang • Yuhu Zhang
2020, 36(2): 174-178   [ Abstract]   [ SpringerLink]

A De Novo Variant Identified in the PPP2R1A Gene in an Infant Induces Neurodevelopmental Abnormalities
Yanghui Zhang • Haoxian Li • Hua Wang • Zhengjun Jia • Hui Xi • Xiao Mao
2020, 36(2): 179-182   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Reviews

Biomarkers for Parkinson’s Disease: How Good Are They?
Tianbai Li • Weidong Le
2020, 36(2): 183-194   [ Abstract]   [ SpringerLink]

Research Highlights

Early Intervention in Alzheimer’s Disease: How Early is Early Enough?
Dong-Yu Fan • Yan-Jiang Wang
2020, 36(2): 195-197   [ Abstract]   [ SpringerLink]