Online First


Decreased miR-325-5p Contributes to Visceral Hypersensitivity Through Post-transcriptional Upregulation of CCL2 in Rat Dorsal Root Ganglia
Rui Wu • Ping-An Zhang • Xuelian Liu • Yuan Zhou • Meijie Xu • Xinghong Jiang • Jun Yan • Guang-Yin Xu [SpringerLink]

High-Throughput Automatic Training System for Spatial Working Memory in Free-Moving Mice
Shimin Zou • Chengyu Tony Li [SpringerLink]

Enhancement of Aggression Induced by Isolation Rearing is Associated with a Lack of Central Serotonin
Yiqiong Liu • Yunong Sun • Xiaoyan Zhao • Ji-Young Kim • Lu Luo • Qian Wang4 • Xiaolu Meng • Yonghui Li • Nan Sui • Zhou-Feng Chen • Chuxiong Pan• Liang Li • Yan Zhang [SpringerLink]

MicroRNA-365 Knockdown Prevents Ischemic Neuronal Injury by Activating Oxidation Resistance 1-Mediated Antioxidant Signals
Jia-Lin Mo • Zhi-Guang Pan • Xiao Chen • Yu Lei • Ling-Ling Lv • Cheng Qian • Feng-Yan Sun [SpringerLink]

Pros and Cons: Autophagy in Acute Spinal Cord Injury
Zheng Li • Tianshi Chen • Yuanwu Cao • Xiaoxing Jiang• Haodong Lin • Jian Zhang• Zixian Chen [SpringerLink]

A Novel Prognostic Approach to Predict Recovery in Patients with Chronic Disorders of Consciousness
Wangxiao Bao • Xiaoxia Li • Benyan Luo [SpringerLink]

Antidepressant-Like Action of Single Facial Injection of Botulinum Neurotoxin A is Associated with Augmented 5-HT Levels and BDNF/ERK/CREB Pathways in Mouse Brain
Yang Li • Jing Liu • Xu Liu • Cun-Jin Su • Qi-Lin Zhang • Zhi-Hong Wang• Lei-Fang Cao• Xue-Yan Guo• Ya Huang • Weifeng Luo • Tong Liu [SpringerLink]

Medial Preoptic Area Modulates Courtship Ultrasonic Vocalization in Adult Male Mice
Shu-Chen Gao • Yi-Chao Wei • Shao-Ran Wang • Xiao-Hong Xu [SpringerLink]

Rapid and Sparse Labeling of Neurons Based on the Mutant Virus-Like Particle of Semliki Forest Virus
Fan Jia • Xutao Zhu • Pei Lv • Liang Hu • Qing Liu • Sen Jin• Fuqiang Xu [SpringerLink]

Rac1 Modulates Excitatory Synaptic Transmission in Mouse Retinal Ganglion Cells
Ling-Zhu Li • Ning Yin • Xue-Yan Li• Yanying Miao • Shuo Cheng • Fang Li • Guo-Li Zhao • Shu-Min Zhong • Xin Wang • Xiong-Li Yang • Zhongfeng Wang [SpringerLink]

MicroRNA21 Meets Neuronal TLR8: Non-canonical Functions of MicroRNA in Neuropathic Pain
Zhi-Hong Wang • Tong Liu [SpringerLink]

Effect of Apolipoprotein E Genotypes on Huntington’s Disease Phenotypes in a Han Chinese Population
Xiao-Yan Li • Yan-Bin Zhang• Miao Xu• Hong-Rong Cheng • Yi Dong • Wang Ni • Hong-Lei Li • Zhi-Ying Wu [SpringerLink]