Online First


Regional Metabolic Patterns of Abnormal Postoperative Behavioral Performance in Aged Mice Assessed by 1 H-NMR Dynamic Mapping Method
Taotao Liu • Zhengqian Li • Jindan He • Ning Yang• Dengyang Han • Yue Li • Xuebi Tian • Huili Liu • Anne Manyande • Hongbing Xiang • Fuqiang Xu • Jie Wang • Xiangyang Guo [SpringerLink]

SCN9A Epileptic Encephalopathy Mutations Display a Gain-offunction Phenotype and Distinct Sensitivity to Oxcarbazepine
Shuzhang Zhang • Zhiping Zhang • Yuan Shen • Yudan Zhu• Kun Du • Jingkang Guo • Yonghua Ji • Jie Tao [SpringerLink]

Virus-Mediated Overexpression of ETS-1 in the Ventral Hippocampus Counteracts Depression-Like Behaviors in Rats
Hanjiang Luo • Zijin Liu • Bo Liu • Hui Li • Yutao Yang • Zhi-Qing David Xu [SpringerLink]

Hes1 Knockdown Exacerbates Ischemic Stroke Following tMCAO by Increasing ER Stress-Dependent Apoptosis via the PERK/ eIF2a/ATF4/CHOP Signaling Pathway
Yueyong Li • Yingjun Zhang • Huangde Fu • Huadong Huang • Qifeng Lu • Houji Qin • Yingning Wu • Huatuo Huang • Guizhen Mao • Zhongheng Wei • Pinhu Liao [SpringerLink]

Gut Microbiota and Short Chain Fatty Acids: Influence on the Autonomic Nervous System
Jessica Bruning • Andrew Chapp • Gregory A. Kaurala • Renjun Wang • Stephen Techtmann • Qing-Hui Chen [SpringerLink]

Cardiopulmonary Comorbidity, Radiomics and Machine Learning, and Therapeutic Regimens for a Cerebral fMRI Predictor Study in Psychotic Disorders
Xiao-Hui Wang • Angela Yu • Xia Zhu • Hong Yin • Long-Biao Cui [SpringerLink]

P-Rex1 Overexpression Results in Aberrant Neuronal Polarity and Psychosis-Related Behaviors
Qiongwei Li • Lifang Wang • Yuanlin Ma • Weihua Yue • Dai Zhang • Jun Li [SpringerLink]

Neuroprotective Effects of Brain-Gut Peptides: A Potential Therapy for Parkinson’s Disease
Dong Dong · Junxia Xie · Jun Wang [SpringerLink]

Inhibition of Muscular Nociceptive Afferents via the Activation of Cutaneous Nociceptors in a Rat Model of Inflammatory Muscle Pain
Yehong Fang• Jie Zhu • Wanru Duan • Yikuan Xie • Chao Ma [SpringerLink]

Nuclear Envelope Protein MAN1 Regulates the DrosophilaCircadian Clock via Period
Bei Bu• Weiwei He • Li Song • Luoying Zhang [SpringerLink]

Connections Between Insomnia and Cognitive Aging
Claire E. Sexton • Konstantina Sykara • Elissaios Karageorgiou • Jenny Zitser • Talita Rosa • Kristine Yaffe• Yue Leng [SpringerLink]

Neural Stem Cells Transfected with Leukemia Inhibitory Factor Promote Neuroprotection in a Rat Model of Cerebral Ischemia
Lili Tian • Wenli Zhu • Yuanchu Liu • Ye Gong • Aowei Lv • Zhen Wang • Xiaoli Ding • Shaowu Li • Ying Fu • Yi Lin • Yaping Yan [SpringerLink]