Online First


BDNF Overexpression Enhances the Preconditioning Effect of Brief Episodes of Hypoxia, Promoting Survival of GABAergic Neurons
M. V. Turovskaya• S. G. Gaidin1 • M. V. Vedunova • A. A. Babaev • E. A. Turovsky [SpringerLink]

Enhancement of Neuronal Activity in the Auditory Thalamus After Simulated Slow-Wave Oscillation
Lixia Gao • Yuanqing Zhang • Xinjian Li • Jufang He [SpringerLink]

Overexpression of Purinergic P2X4 Receptors in Hippocampus Rescues Memory Impairment in Rats with Type 2 Diabetes
Ping-An Zhang • Qian Sun • Yong-Chang Li • Rui-Xia Weng • Rui Wu • Hong-Hong Zhang• Guang-Yin Xu [SpringerLink]

Correlation Between CCG Polymorphisms and CAG Repeats During Germline Transmission in Chinese Patients with Huntington’s Disease
Hong-Rong Cheng • Xiao-Yan Li • Hui-Li Yu • Miao Xu • Yan-Bin Zhang • Shi-Rui Gan • Hong-Lei Li • Zhi-Ying Wu [SpringerLink]

Lysosomal Hydrolase Cathepsin D Non-proteolytically Modulates Dendritic Morphology in Drosophila
Ting Zhang • Daxiao Cheng • Cunjin Wu • Xingyue Wang • Qiang Ke • Huifang Lou • Liya Zhu• Xiao-Dong Wang • Shumin Duan • Yi-Jun Liu [SpringerLink]

Low-frequency Stimulation at the Subiculum is Anti-convulsant and Anti-drug-resistant in a Mouse Model of Lamotrigine-resistant Temporal Lobe Epilepsy
Yeping Ruan • Cenglin Xu• Jile Lan • Jiazhen Nao • Shuo Zhang • Fei Fan • Yi Wang • Zhong Chen [SpringerLink]

Reversal of Social Recognition Deficit in Adult Mice with MECP2 Duplication via Normalization of MeCP2 in the Medial Prefrontal Cortex
Bin Yu• Bo Yuan • Jian-Kun Dai • Tian-lin Cheng • Sheng-Nan Xia • Ling-Jie He • Yi-Ting Yuan • Yue-Fang Zhang • Hua-Tai Xu • Fu-Qiang Xu • Zhi-Feng Liang • Zi-Long Qiu [SpringerLink]

An Overview of the Expert Consensus on the Prevention and Treatment of Gaming Disorder in China (2019 Edition)
Yu-Tao Xiang • Yu Jin • Ling Zhang • Lu Li • Gabor S. Ungvari • Chee H. Ng • Min Zhao • Wei Hao [SpringerLink]

Astrocytic GABAB Receptors in Mouse Hippocampus Control Responses to Behavioral Challenges through Astrocytic BDNF
Ji-Hong Liu • Ze-Lin Li • Yi-Si Liu • Huai-De Chu • Neng-Yuan Hu • Ding-Yu Wu • Lang Huang • Shu-Ji Li • Xiao-Wen Li • Jian-Ming Yang• Tian-Ming Gao [SpringerLink]

Somatic Mutations Confer Severe Peripheral Neuropathy in POEMS Syndrome-Associated Multicentric Castleman Disease
Qingqing Lin • Juying Wei • Jiejing Qian • Liangshun You • Wenbin Qian [SpringerLink]

Aloin Protects Against Blood–Brain Barrier Damage After Traumatic Brain Injury in Mice
Yao Jing • Dian-Xu Yang • Wei Wang • Fang Yuan • Hao Chen • Jun Ding • Zhi Geng • Heng-Li Tian [SpringerLink]

Anxiolytic Effect of Increased NREM Sleep after Acute Social Defeat Stress in Mice
Xiang Feng • Hui-Ying Zhao • Yu-Jin Shao • Hui-Fang Lou • Li-Ya Zhu• Shumin Duan• Yan-Qin Yu [SpringerLink]