Online First


Apolipoprotein E Drives Early Blood–Brain Barrier Damage in Alzheimer’s Disease
Qianqian Zhang • Chunming Xie [SpringerLink]

Connexin 36 Mediates Orofacial Pain Hypersensitivity Through GluK2 and TRPA1
Qian Li • Tian-Le Ma• You-Qi Qiu• Wen-Qiang Cui • Teng Chen •Wen-Wen Zhang• Jing Wang• Qi-Liang Mao-Ying• Wen-Li Mi •Yan-Qing Wang• Yu-Xia Chu [SpringerLink]

Regulation of Cued Fear Expression via Corticotropin-Releasing-Factor Neurons in the Ventral Anteromedial Thalamic Nucleus
Yin Lv• Peng Chen• Qing-Hong Shan• Xin-Ya Qin• Xiu-Hong Qi•Jiang-Ning Zhou [SpringerLink]

Dynamic Variations in Brain Glycogen are Involved in Modulating Isoflurane Anesthesia in Mice
Ze Fan• Zhihao Zhang• Shiyi Zhao• Yuanyuan Zhu • Dong Guo•Bo Yang • Lixia Zhuo• Jiao Han • Rui Wang• Zongping Fang•Hailong Dong• Yan Li• Lize Xiong [SpringerLink]

Genetic Evidence that Dorsal Spinal Oligodendrocyte Progenitor Cells are Capable of Myelinating Ventral Axons Effectively in Mice
Minxi Fang • Qian Yu• Baiyan Ou• Hao Huang• Min Yi• Binghua Xie•Aifen Yang• Mengsheng Qiu• Xiaofeng Xu [SpringerLink]

Lin28a is Essential for Synaptic Plasticity in Dentate Granule Cells and Spatial Memory
Zhechun Hu • Jiao Ma • Yan Gu [SpringerLink]

Purinergic Modulation of Activity in the Developing Auditory Pathway
Sasa Jovanovic• Ivan Milenkovic [SpringerLink]

Brain Macrophages: Close or Distant Relatives?
Kelei Cao • Yaling Hu• Zhihua Gao [SpringerLink]

Purinergic Receptors in Basal Ganglia Diseases: Shared Molecular Mechanisms between Huntington’s and Parkinson’s Disease
Talita Glaser• Roberta Andrejew• A ´ gatha Oliveira-Giacomelli•Deidiane Elisa Ribeiro• Lucas Bonfim Marques• Qing Ye• Wen-Jing Ren•Alexey Semyanov• Peter Illes• Yong Tang• Henning Ulrich [SpringerLink]

SCGN-regulated Stage-wise SNARE Assembly: Novel Insight into Synaptic Exocytosis
Ying Lv• Sunmin Xiang• Renxian Cao• Li Wu • Jing Yang [SpringerLink]

Conditional Deletion of Foxg1 Alleviates Demyelination and Facilitates Remyelination via the Wnt Signaling Pathway in Cuprizone-Induced Demyelinated Mice
Fuxing Dong • Dajin Liu• Feiyu Jiang• Yaping Liu• Xiuxiang Wu•Xuebin Qu • Jing Liu • Yan Chen• Hongbin Fan• Ruiqin Yao [SpringerLink]

Distinct Effects of Social Stress on Working Memory in Obsessive-Compulsive Disorder
Qianqian Li • Jun Yan• Jinmin Liao• Xiao Zhang• Lijun Liu•Xiaoyu Fu • Hao Yang Tan• Dai Zhang• Hao Yan [SpringerLink]