Volume 35, Issue. 5, October, 2019


Pros and Cons: Autophagy in Acute Spinal Cord Injury

Zheng Li1 • Tianshi Chen2 • Yuanwu Cao1 • Xiaoxing Jiang1 • Haodong Lin3 • Jian Zhang1 • Zixian Chen11 Department of Orthopedics, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China2 Department of Orthopedics, People’s Hospital of Boluo County, Huizhou 516100, China

3 Department of Orthopedic Surgery, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200080, China

Abstract

Keywords

[SpringerLink]

Browse: 712